top of page
Tuin (goed).jpeg

mijmeringen en meditaties

In deze reeks korte posts experimenteer ik als aanvulling op de blog van A Biosphere Project met het regelmatig delen van korte overpeinzingen, ingevingen, ideeën, intuïties.

 

Deze korte mijmeringen en meditaties kunnen soms ook gewoon één enkel citaat omvatten, een video, of een paar foto’s of dagboeknotities. Ik laat het voorlopig helemaal open en wil meegaan met wat er zich aandient.

De focus in deze mijmeringen zal wel liggen op positieve energie en hoopgevend nieuws, op nieuwe ideeën en op de liefde voor onze leefwereld.

bottom of page