top of page
  • filipvk

Mijmeringen en Meditaties

Bijgewerkt op: 24 feb.
Beste lezer en volger van A Biosphere Project,


Dit is de eerste aflevering van een nieuw mini-project.


Ik zou als aanvulling op de blog van A Biosphere Project willen experimenteren met het regelmatig delen van korte overpeinzingen, ingevingen, ideeën, intuïties.


Deze korte mijmeringen en mediaties kunnen soms ook gewoon één enkel citaat omvatten, een video, of een paar foto’s of dagboeknotities. Ik laat het voorlopig helemaal open en wil meegaan met wat er zich aandient.

De focus in deze mijmeringen zal wel liggen op positieve energie en hoopgevend nieuws, op nieuwe ideeën en op de liefde voor onze leefwereld.


Deze mijmeringen en meditaties kunnen rechtstreeks verband houden met het project, maar dat hoeft niet. Ik denk dat uit mijn vorige teksten al gebleken is dat er naar mijn mening niets menselijks is dat géén verband houdt met de biosfeer, met ons wedervaren daarin, en met onze zoektocht naar een manier van bestaan die in harmonie is met onze planeet, onze biosfeer, onze rol in het Universum.


Deze mijmeringen kunnen dus over zowat alles gaan, en ik zou mijn intuïtie willen laten aangeven waarheen het zal evolueren. In mijn reisproject en in mijn blog probeer ik de balans op te zoeken tussen het luiden van de alarmklok en het verspreiden van hoopgevend nieuws, maar in de korte meditaties en mijmeringen zal het gaan over alles wat hoopvol wijst naar de mogelijk véél betere wereld die we kunnen creëren.

En in deze mijmeringen zou ik speelse zijsprongen willen toestaan, schijnbaar ongerelateerde ongerijmdheden, poëtische uitstapjes of intuïtieve ingevingen.Ik doe dit omdat ik voel dat het naar mijn gevoel een zinvolle aanvulling kan zijn op de blog, aangezien ik een ‘stream of consciousness’ wil onderzoeken (de mijne maar ook die van onze samenleving) en de uitingen daarvan niet steeds een plaats kunnen vinden in de teksten in de blog of in de essays.


Het is mijn intentie om deze korte mijmeringen en meditaties wekelijks op zondag of maandag te verzenden, maar het mag geen stressfactor worden dus enige on-regelmaat zal daar mogelijk zijn.


Deze korte bespiegelingen zullen verschijnen in een aparte blog feed op de website. je zal ze ook kunnen vinden via de gelijknamige blog-sectie in het menu bovenaan de webpagina's.


Om deze intro te besluiten, deel ik alvast een foto van één van de plaatsen die me erg heeft geïnspireerd tot deze verandering van pad, en dit nieuwe project Het is een beeld van ons oude lemen boerenhuis en tuin in Hongarije. Het beeld bovenaan deze mail is een foto van dezelfde tuin. Mijn partner Agnes is van Hongaarse afkomst, en we leven ons leven in twee landen. Iets wat ik als een groot voorrecht én een grote bron van energie en inspiratie ervaar. Dat we in Hongarije dat oude boerenhuis met een grote tuin mogen bewonen, is een nog groter voorrecht. In gewone taal gesteld is dat huis ‘ons eigendom’, maar ik zie dat anders. Eerder zo dat wij een tijd de behoeders van dit huis en deze tuin mogen zijn, in dankbaarheid voor degenen die ons voor zijn gegaan en respect voor degenen die na ons komen.

Dit huis en de tuin huis stralen een bijzondere energie uit, net als het aanpalende bos. Maar daarover meer een andere keer. Voor nu wilde ik enkel delen hoe mooi deze plek is. Hier in deze tuin mijmer en mediteer ik vaak, en deze plek heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van mijn nieuwe project.


Bedankt voor het lezen, tot de volgende aflevering,


Het ga jullie goed,

Filip
Comments


bottom of page