top of page
AA6_7139 kopie.jpg

de wetenschap en het nieuwe paradigma

Deze reeks posts verkennen nieuwe (en niet zo nieuwe maar nog onbekende) ontwikkelingen in de wetenschap die wijzen in de richting van een heel ander verhaal over de wereld dan datgene waar we vertrouwd mee zijn. Sommige van die nieuwe visies zijn bijzonder verbazend, en kunnen leiden tot een nieuw paradigma, een nieuw wereldbeeld. En dat zullen we nodig hebben om de grote transities die nodig zijn aan te gaan. Meer nog, die transities worden bijna vanzelfsprekend vanuit een nieuw paradigma. Het verkennen van deze ideeën vraagt om openheid, en de bereidheid om wat je dacht te weten over de wereld en jezelf in vraag te stellen. 

bottom of page