top of page
  • filipvk

Vermenigvuldiging (Hoop, deel 3)

Bijgewerkt op: 19 nov. 2022


 

“Wees de verandering die je wil zien in de wereld”.

Ghandi


"Hoop is niet iets dat je hebt. Hoop is iets dat je creëert, met je daden. Hoop is iets wat je moet manifesteren in de wereld, en als één persoon eenmaal hoop heeft, kan het besmettelijk zijn. Andere mensen gaan handelen op een manier die meer hoop heeft." Alexandria Ocasio-CortezEeuwenoude bomen langs een landweg in Suffolk County, UK. Foto: Filip Van KerckhovenIn de vorige post had ik het over Greta, en hoe die tegen elke verwachting en ‘gezond verstand’ in als vijftienjarig schoolmeisje miljoenen wereldwijd heeft geïnspireerd en tot hoop en daadkracht heeft bewogen.

In haar succes schuilt ook een gevaar: dat we gaan geloven dat Greta het wel zal oplossen voor ons.

Indien we activisten met enig succes zien vechten voor verandering, kan dat een ongewenst effect hebben: dat wijzelf passief blijven. Er wordt immers toch gezorgd voor verandering? Mensen zoals Greta zullen ons redden. Wij kunnen vanaf de zijlijn blijven toekijken.

Dat is een misvatting.

We mogen niet de fout maken om de energie, de daadkracht, het geloof, en de moed van mensen als Greta en vele anderen te zien als een uitnodiging om zelf passief te blijven. We moeten het zien als een uitnodiging om zelf òòk in actie te komen.

Gaan we het aan onze kinderen overlaten om de hete kastanjes voor ons uit het vuur te halen?


We moeten echter ook niet de fout maken om te geloven dat onze intenties en daden enkel zinvol zijn als we zoals Greta miljoenen mensen bereiken en inspireren.

Dat zou ook weer een uitnodiging tot passiviteit zijn.

Hoewel we er nooit zeker van kunnen zijn hoeveel mensen we zullen bereiken met onze acties: Greta zal aanvankelijk ook niet vermoed hebben dat ze zo’n wereldwijde weerklank zou vinden met haar boodschap.Klimaatprotest in Nuremberg, Duitsland, 2019. Foto: Markus Spiske on UnsplashMaar ook indien we slechts een paar mensen kunnen inspireren tot hoop en daadkracht, kan dat voldoende zijn om een wereldwijde omwenteling te helpen initiëren en mogelijk te maken.

Om precies te zijn is het voldoende dat je drie mensen inspireert tot eigen actie. Méér mag natuurlijk ook, maar met drie komen we al een heel eind.

Dat heeft alles te maken met de kracht van exponentiële groei.

Wij hebben die kracht tijdens de pandemie leren kennen onder de noemer ‘reproductiecijfer’.

Tijdens een epidemie geld dat een ‘reproductie-factor’ van drie rampzalig is : als elke geïnfecteerde drie anderen infecteert, en die op zijn/haar beurt wéér drie anderen infecteert, is binnen de kortste keren de hele bevolking besmet. Exponentiële groei kan ervoor zorgen dat fenomenen aan een razendsnel tempo kunnen expanderen, sneller dan je voor mogelijk houdt.

In het geval van een infectieziekte, is een reproductiecijfer van drie fataal omdat die exponentiële groei al na enkele stappen een niet te stoppen vermenigvuldiging van zieken zal veroorzaken.Illustratie van het effect van een reproductiecijfer van drie (bron: MDPI).Dit aspect van het reproductiecijfer geldt echter niet alleen voor ziektes: ook positieve daden en intenties kunnen besmettelijk zijn.

En in het geval van positieve intenties en handelingen, is een reproductiefactor van drie niet enkel allesbehalve rampzalig, maar kan die op korte tijd tot onverwacht grote maatschappelijke omwentelingen ten goede leiden, en tot plotse evolutiesprongen die miraculeus kunnen lijken.

Het reproductiecijfer is één van de dingen die het onmogelijke niet alleen mogelijk, maar zelfs waarschijnlijk maakt, indien we daar met voldoende mensen onze schouders onder zetten.


Als iemand drie mensen kan inspireren tot een eigen actie die op zijn beurt wéér drie mensen kan inspireren, en zo verder, dan kan er binnen de kortste keren door dat ‘reproductiecijfer van hoop’ een verschuiving in het collectieve bewustzijn geïnitieerd worden.

En dat geldt voor ieder van jullie. Jij, die dit leest, jij bent je misschien niet bewust van je macht, en van de impact die jij kan hebben.

Met macht bedoel ik niet macht in de gebruikelijke zin van het woord, als een soort agressieve dominantie over iets of iemand.

Nee, ik bedoel macht in de zin van een essentiële kracht die potentieel in ieder van ons sluimert. Het is genoegzaam bekend hoe ‘doodgewone’ mensen in uitzonderlijke omstandigheden tot buitengewone dingen in staat zijn.

Daar is Greta een fantastisch voorbeeld van: als vijftienjarig schoolmeisje heeft ze miljoenen over de hele wereld geïnspireerd.


Onze omstandigheden gaan van jaar tot jaar uitzonderlijker worden, dat is wel duidelijk. En die buitengewone dingen waartoe we in staat zijn kunnen ook van onschatbaar belang zijn op kleine schaal.

In feite is er geen ‘kleine schaal’. Alles is met alles verbonden, en jij ook. De kleinste handeling of intentie kan onvoorzien grote gevolgen hebben. Ook de wetenschap begint ons ook nieuwe en totaal onverwachte dingen te vertellen over hoe bewustzijn en materie en systeem-processen op elk niveau van het bestaan met elkaar verbonden en onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Ik zal daar in een reeks komende essays meer over schrijven, maar de belangrijkste conclusie is deze: niets is wat je dacht dat het is, en de wereld is geen leeg theater voor blinde oorzaak-gevolg mechanismen. Er is veel meer mogelijk dan je je ooit hebt voorgesteld.

De wereld gaat de kracht van ieder van ons nodig hebben.

Laten we Greta’s voorbeeld volgen en in actie komen, ieder op de eigen manier en volgens de eigen mogelijkheden.

In de komende posts zal ik het verder hebben over wat dat zoal kan betekenen voor ieder van ons, en wat die mogelijkheden zoal kunnen inhouden.


Laten we gaan voor een reproductie-factor van drie of meer. Indien jij drie anderen kan ‘infecteren’ met hoop en daadkracht en kan inspireren tot het nemen van actie, dan kunnen de gevolgen niet te overzien zijn. Mede door een sociologisch fenomeen dat de 'domino theorie' wordt genoemd. Meer daarover in de volgende blogpost.


Laten we aan onze kleinkinderen een wereld nalaten waarin individuen weer geloven in de eigen kracht, in het potentieel dat in ieder van ons woont om daadwerkelijk te zòrgen voor die kleinkinderen en hùn kleinkinderen, en voor ons gedeelde lichaam, de biosfeer van onze planeet. Laten we niet de generatie worden die het opgaf. Of die dacht dat iemand anders het wel ging oplossen. Laten we onszelf verbazen door waar we toe in staat zijn. Laten we binnen enkele decennia aan onze kleinkinderen kunnen zeggen dat we alles op alles gezet hebben om hen te redden.


Meer daarover en over wat ieder van ons kan bijdragen in volgende blogposts.


Met dit neem ik afscheid en wens jullie een fijne week toe,


Het ga jullie goed,

Filip


 

Vragen ter contemplatie


Geloof jij dat individuele acties 'aanstekelijk' kunnen zijn en grote maatschappelijke veranderingen kunnen initiëren en versnellen?


Zie jij daarin een rol weggelegd voor jezelf? Denk jij dat je een paar mensen zou kunnen inspireren en aanmoedigen tot eigen initiatieven en actie?


Indien ja, ben je bereid om daaraan te beginnen?

Indien nee, waarom niet?


Yorumlar


bottom of page