top of page
  • filipvk

Hoop (Deel 1)

Bijgewerkt op: 19 nov. 2022


 

“Twijfel er nooit aan dat een kleine groep van bedachtzame, toegewijde burgers de wereld kan veranderen. Inderdaad, het is het enige dat daar ooit in geslaagd is.”

- Margaret Mead
Dit is het begin van een reeks kortere blogposts waarin ik regelmatig kortere bespiegelingen zal delen over zaken in verband met A Biosphere Project. Deze kortere bedenkingen zijn bedoeld om jullie te informeren, te inspireren, en ook hoopgevende energie mee te geven.


Eén van de bedoelingen van mijn project is het helpen sensibiliseren en vooral ook inspireren tot eigen actie.


Mijn hoop is dat jij die dit leest niet enkel nota neemt en al dan niet kan akkoord gaan met wat ik schrijf en toon, maar dat jij op één of andere manier geïnspireerd kan raken om zélf iets te gaan doen in dit samengaan van ecologische crisissen waar we middenin zitten.

Het idee dat jij een verschil kan maken, kan voor jou vreemd en ongeloofwaardig lijken. We denken vaak dat, om een verschil te maken, we iets groots moeten ondernemen, dat door miljoenen opgemerkt wordt. Het is nodig dat we dat in een ander perspectief gaan zien.


Jouw intentie of actie kan iets ‘klein’ of ‘lokaal’ zijn dat op het eerste zicht onbetekenend kan lijken (ik zet die woorden tussen aanhalingstekens omdat ze eigenlijk op misverstanden berusten). Het idee dat een kleine of lokale actie onbetekenend is in het grotere plaatje is een gevolg van andere overtuigingen die we collectief koesteren en die tot gevolg hebben dat we niet snel geneigd zijn om daadwerkelijk onze ideeën in daden om te zetten.

Ik denk dat we hoogdringend moeten stoppen met ervan uit te gaan dat onze acties er niet toe doen. Élke intentie en actie maakt een verschil, en je kan nooit zeker weten wat het resultaat van jouw initiatief zal zijn.

Ik vermoed dat Greta Thunberg er als vijftienjarig schoolmeisje geen idee van had dat ze met haar aanvankelijk eenzame vrijdagse zitstakingen voor het Zweeds parlement zo’n impact zou hebben op de hele wereld, en miljoenen jongeren én ouderen zou inspireren tot hoop en actie op zo’n massale schaal.

Maar je hoeft zeker geen Greta Thunberg te zijn om een verschil te kunnen maken. Élke intentie en handeling heeft een effect, en je hoeft geen miljoenen mensen te inspireren om een grote omwenteling te helpen initiëren. Drie mensen inspireren is genoeg. Dat leg ik uit in de één van de volgende blogposts.


Greta Thunberg voor het Zweedse parlement. Foto: Adam Johansson/ WeDontHaveTime.


Met eigen actie bedoel ik nu niet zozeer het proberen verkleinen van je eigen ‘ecologische voetafdruk’, het nemen van kortere douches, het minder of niet eten van vlees, of het beperken van je consumptie. Veel mensen zijn zich al terdege bewust van de impact van hun leefgewoonten op de planeet, en zetten al grote en kleine stappen om die impact te verkleinen. Die individuele initiatieven tot het veranderen van je gedrag en je impact op onze planeet zijn òòk heel belangrijk, maar zullen op zich niet volstaan om tot de grote omwenteling te komen waar onze samenleving doorheen zal moeten gaan.

We verwachten dat onze overheden en instellingen uiteindelijk zullen doen wat nodig is, maar daar vergissen we ons. Onze overheden zijn zò verweven met het systeem dat moet veranderen, dat ze structureel niet in staat zullen zijn om die omwenteling te initiëren.

We zullen dat zelf moeten doen, en onze overheden en andere instellingen dwingen tot de omwenteling die nodig is. Maar daartoe moeten we wel zélf op de hoogte zijn van wat onze situatie is en wat er nodig is. En daartoe moeten we ook geloven dat we daadwerkelijk in staat zijn om een omwenteling te helpen initiëren.

Zoals Robert Swan het stelde: “de grootste bedreiging voor de planeet is het geloof dat iemand anders die zal redden”. We moeten allemaal mee aan de kar trekken.

Meer over Greta, eigen acties, en waarom er veel reden tot hoop is in de volgende blogpost.


 

Vragen ter contemplatie:


Geloof jij dat jouw intenties en daden een belangrijke impact kunnen hebben op de wereld?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, hoe?


En uit wat voor zaken kan een ‘belangrijke impact’ volgens jou bestaan?


Comments


bottom of page