top of page
  • filipvk

Michael Meade, de magie van oude verhalen

Bijgewerkt op: 28 mrt.


Michael Meade
"Te midden van de haast en verwarring van het moderne leven probeert iets ouds en wijs ons in te halen. Terwijl kennis de neiging heeft dingen te verdelen, maakt echte wijsheid zinvolle eenheid mogelijk."

Michael Meade"Studies hebben aangetoond dat we hard-wired zijn voor verhalen, en dat wanneer we geconfronteerd worden met feiten die in tegenspraak zijn met het verhaal dat ons hart omarmd heeft, geen enkele hoeveelheid feiten ons ertoe kan brengen dat verhaal los te laten.

Alleen een overtuigender verhaal kan ons ertoe brengen het los te laten."

Nina Simons"Te midden van alle conflicten die de wereld momenteel teisteren, is het onze rol om de onderliggende heelheid van het leven en de heiligheid van de aarde te helpen onthullen."

Michael Meade
De audio versie van deze blog post.

Muziek is mogelijk onze oudste manier om verhalen te delen, en Michael Meade verenigt beide (muziek en verhalen) al een leven lang op een onnavolgbare manier.


Michael Meade is een sjamaan, zou je kunnen zeggen. Een leven lang heeft hij een buitengewone kennis opgebouwd inzake mythes en volksverhalen van over de hele wereld. Hij verzamelt die verhalen, maar geeft ze ook een bijzondere duiding, die deze verhalen weer tot leven brengt en relevant maakt voor onze samenleving van de 21ste eeuw. Hij legt onderliggende betekenissen bloot, en toont de oeroude wijsheid die verscholen ligt in deze verhalen die vaak ouder zijn dan onze geschreven geschiedenis. Hij legt er steeds de nadruk op, hoe de wijsheid in deze verhalen ons kan helpen een richting te vinden, een kompas uit het doolhof, een gronding in de turbulentie en stormen waar we als samenleving en beschaving doorheen gaan.

Hij is auteur van de boeken ‘The Water of Life’, ‘The World Behind the World’, ‘Fate and Destiny’, ‘the Two Agreements in Life’, and ‘Why the World Doesn't End, Tales of Renewal in Times of Change’.

In tijden die gekenmerkt worden door het desintegreren van onze collectieve verhalen, is de bijdrage van Michael Meade in het zoeken naar een nieuw collectief verhaal van onschatbare waarde.


Maar Michael Meade is niet enkel een erudiet intellectueel en antropoloog en kenner van oude wijsheid. Hij brengt die oude wijsheid ook voortdurend in stelling in de moeilijkst denkbare omstandigheden. Hij is de oprichter van de Mosaic Multicultural Foundation, een non-profit organisatie in Seattle gewijd aan onderwijs en cultuur. De focus van zijn huidige werk is het brengen van genezing door middel van verhalen en mythologie aan bevolkingsgroepen uit vele sectoren van de moderne cultuur. Hij werkt vaak met risicojongeren, daklozen, terugkerende veteranen, gevangenen en jongeren die betrokken zijn bij bendes. Hij leidt dagworkshops en residentiële retraites gericht op genezing en persoonlijke groei. In zijn werk met probleemjongeren wijst hij de vaak ontwortelde en stuurloze jongeren een weg naar een nieuw gevoel van gronding en identiteit, doorheen de wijsheid van de oudste verhalen die de mens kent.

Hij is adjunct-faculteit dieptepsychologie aan het Pacifica Graduate Institute, waar zijn eredoctoraat vandaan komt, en geeft vaak les in mythologie en dieptepsychologie.

Zijn podcast Mosaic Voices en Living Myth is een eindeloze schat aan (her)ontdekkingen en fascinerende interpretaties van oude mythologieën en volksverhalen, en de oeroude wijsheden die daarin vervat zitten, wijsheden die we meer dan nodig hebben op dit kritieke punt in onze ontwikkeling. En Michael Meade is één van die mensen die als geen ander een nieuwe stem kunnen geven aan oeroude verhalen, die hij vertelt en zingt met zijn warme, innemende stem, vaak zichzelf begeleidend op een West-Afrikaanse djembé,

Michael is ook een begenadigd performer: hij is een meester in het vertellen van die oude verhalen, op een hypnotiserende manier zichzelf begeleidend met ritmes die de aarde en de magische oorsprong van de verhalen en van onze oudste intuïties energetisch tot leven brengen.


Als een grote kenner én verteller van oeroude verhalen is Michael Meade als geen ander in staat om oude mythologieën uit alle wereldculturen op deze manier tot leven te brengen en hun relevantie voor een ander begrip van onze huidige situatie in een nieuw daglicht te stellen. Uitgaande van verhalen die zo oud lijken als de wereld zelf, weeft hij een complex en gelaagd web van relaties tussen mythologie, antropologie en psychologie.


In het eerste videofragment speelt/ vertelt hij samen met John Densmore, de legendarische drummer van The Doors. Deze performance vond plaats op een congres van Bioneers, een organisatie die baanbrekende oplossingen voor het herstel van mens en planeet onder de aandacht brengt. Opgericht in 1990 in Santa Fe, New Mexico door sociale ondernemers Kenny Ausubel en Nina Simons, fungeren zij als een vruchtbare hub van sociale en wetenschappelijke vernieuwers met praktische en visionaire oplossingen voor 's werelds meest dringende ecologische en sociale uitdagingen. Je kan hier meer lezen over Bioneers.


Het verhaal dat Meade vertelt in de eerste video gaat over een kernidee in zijn werk: het oude begrip ‘genius’, dat in zijn oorspronkelijke betekenis niet verwees naar ‘genialiteit’ zoals we dat nu begrijpen maar eerder naar de intrinsieke gave aanwezig in én eigen aan elk kind dat geboren wordt. Een gave die in de oorspronkelijke mythologische zin van het woord verbonden is met zowel hemel als aarde: om de ‘genius’ te vinden moet het kind verbinden zowel naar boven toe, met de kosmos, als naar beneden toe, met de aarde en de ziel van de dingen. En het vinden van de eigen ‘genius’ is essentieel om het levensdoel aan te gaan en te vervullen, en om onze hoogstpersoonlijke bijdrage te kunnen leveren aan het helen van de wereld en het creëren van een nieuwe cultuur.

Hij vertelt het mythologische verhaal van een oude vrouw die in een grot weeft aan een heel bijzonder weefsel. Als ze dat weefsel even moet achterlaten om voor granen te zorgen die in een pot boven het vuur hangen, komt er een grote hond die de hele fragiele creatie uiteen trekt. Wat doet de vrouw als ze terugkomt en het vernielde weefsel aantreft: ze begint gewoon opnieuw te weven. In het mythologische verhaal identificeert Meade de drie krachten die steeds werkzaam zijn in onze wereld: ‘creatie’, ‘destructie’ en ‘in stand houden’. En hij legt heel mooi de link naar onze rol in het in stand houden van het weefsel, dat staat voor niet minder dan de hele wereld en de kosmos. Wij zijn allen geroepen om mee te weven aan het weefsel van het leven, en mee te doen aan de dans van creatie en destructie, zodat die twee in balans kunnen blijven.

In zijn vertellen en performen verbindt Michael Meade talloze thema’s uit de mythologie van alle delen van de wereld, en puurt er een visie uit van een nieuwe (maar ook oeroude) betekenis van ons leven en het potentieel voor het helen van mensen en natuur, en het creëren van een nieuwe wereld. Op een wat mij betreft geniale manier brengt hij oude wijsheden tot leven als een sjamaan, een stamoudste, een ziener, die desalniettemin ook een grondige kennis en aanvoelen van de hedendaagse wereld integreert in dit ‘oude nieuws’. In het volgende fragment vertelt en speelt hij samen met John Densmore, de medeoprichter en drummer van The Doors, die naast een legendarisch muzikant ook een activist is die erg begaan is met ecologie. Geniet van het geweldige optreden van deze twee ‘wijzen’! Dit fragment vraagt om enige concentratie: Michael spreekt snel, omdat dit geen lezing is maar een performance. Je moet er dus met heel je aandacht bij zijn. En geef de verhalen van Michael Meade ruimte om echt binnen te komen. Het is kennis die van héél ver terug komt, verder dan we ons kunnen herinneren.Performance en lezing van Michael Meade en John Densmore op een conferentie van Bioneers, 2015In het hiernavolgende stuk zien we een andere lezing/performance door Michael Meade aan Stanford University in 2014 (deze keer aan een wat trager tempo). Het is een lezing die ook weer veel van de kern van Michael’s ideeën aanraakt, en het begrip ‘genius’ verder verkent. En Michael benadrukt in deze lezing, die niet toevallig aan een prestigieuze universiteit plaatsvond, het belang van onderwijs, dat eigenlijk als doel heeft (of zou moeten hebben) om het kind te helpen zijn/haar eigen ‘genius’ en gave aan de wereld te ontdekken (eerder dan het kind vol te stouwen met praktische kennis in functie van een carrière zoals nu zo vaak gebeurt). En de ‘genius’ is in die zin ook de reden waarom een kind op de wereld komt, de reden waarom we leven. En hij heeft overschot van gelijk: we denken vaak dat het redden van de planeet en onszelf zal afhangen van technische vondsten en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen, maar ik ben er onderhand van overtuigd dat onze toekomst veel meer zal afhangen van een radicale verandering van gezichtspunt en wereldbeeld, van het vinden van onze ‘genius’ en van een verregaande hervorming van ons onderwijs. (En nog heel veel andere dingen, waaronder een geheel ander soort landbouw, maar de andere veranderingen zullen ook afhangen van onze capaciteit tot het ontwikkelen van een ander wereldbeeld).

Mythes, onderwijs en landbouw, als dat geen ‘oud nieuws’ is. Maar om niet vooruit te lopen op de zaken, hier volgt Michael Meade nog eens over het vinden van ‘genius’ en het belang daarvan voor wereld. Met ook weer de djembé, die voor hem altijd bij hoort.

Maar het is deze keer meer lezing dan performance, en wat Meade ons vertelt over het begrip oeroude begrip ’genius’ gaat lijnrecht in tegen de overheersende opvatting vandaag dat het universum en het bestaan een toevallig ‘accident de parcours’ zijn, zonder zin, betekenis of doel. Nee, zegt het begrip ‘genius’ ons, we zijn hier wel degelijk met een doel, en we zijn verbonden met de kosmos, zoals de mens altijd al geweten heeft. We zijn het alleen even vergeten nu, de afgelopen tweehonderd jaar, wat een fractie van een seconde is in het bestaan van de mens. En de ‘genius’ in elk van ons wéét ook waarom we hier zijn, we moeten alleen de weg terug vinden naar wat al vanaf het begin sluimert in ons.

Het is een lange lezing, maar het is de moeite waard tot het einde. Deze keer is het tempo ook wat trager dan bij de voorgaande performance met John Densmore, en daardoor iets makkelijker te volgen. Fascinerend en vol schatten voor hart en geest. Heel erg aanbevolen!Lezing van Michael Meade op Stanford University, 2014

In de derde video zien we een interview met Michael tijdende de online conferentie gewijd aan ‘Wijsheid in tijden van crisis’, georganiseerd tijdens de pandemie door het platform Science and Nonduality.

Het is een bijzonder mooi en boeiend interview, waarin Michael Meade zijn visie geeft op onze huidige situatie in crisis.

Maar Michael Meade zou Michael Meade niet zijn als hij daar ook geen verhaal bij zou vertellen, naar goede gewoonte zichzelf begeleidend op de djembé.

Warm aanbevolen, net als zowat alles wat Science and Nonduality voortbrengt!


The Soul of Transformation, een interview en performance tijdens de SAND conferentie 'Wisdom in Times of Crisis', 2020

In het laatste en korte fragment zien we Michael Meade als veel jongere man, eind jaren tachtig (wat onmiskenbaar te merken is aan zijn kapsel, en dat niet alleen omdat zijn haar nog niet grijs is). Hier begeleidt hij met percussie de grote Robert Bly, die een gedicht van W.B. Yeats voordraagt. Over Robert Bly meer in één van de volgende afleveringen van ‘Oud Nieuws’. Bly was zelf dichter, maar zoals Michael Meade was hij ook een geniaal vertolker en interpretator van oude mythes, en zoals Michael kon hij ze duiden op een manier die hun totale relevantie en actualiteit glashelder maakte.Michael Meade begeleidt Robert Bly met percussie, 1989
Bedankt voor het lezen, tot de volgende aflevering, het ga jullie goed!

FilipComments


bottom of page