top of page
  • filipvk

Home office


Al een tijdlang weer aan het werk, maar in deze omstandigheden kan ik het eigenlijk maar moeilijk ‘werken’ noemen.

Als home office is het meer dan draaglijk.

Er is nu iets meer dan een jaar verlopen sinds ik mijn besluit aankondigde om te stoppen met schilderen om me te wijden aan de ecologische totaalcrisis waar we middenin zitten.

De maanden nadien begon een periode van studeren, infomeren en brainstormen over de vorm die mijn toekomstige projecten kunnen aannemen. In de herfst ben ik beginnen werken aan mijn website.

Na het overlijden van mijn vader in januari is het werk aan die website, die als platform zal dienen voor mijn toekomstige projecten aangaande de klimaat- en biodiversiteitscrisis, een tijdlang ‘on hold’ geplaatst. Een pauze die ook goede kanten had.

Ideeën en intenties hebben in die tijd meer vorm gekregen, en daardoor verandert ook de website zelf en het proces van maken.

Het bouwen van een website is nieuw voor mij - ik ben schilder en tekenaar, geen IT-whizzkid.

Maar ik heb er tot nu toe van genoten. Ik zou het zelfs licht verslavend noemen. De nieuwe platforms waarop je zelf een site kan bouwen zijn heel geavanceerd inmiddels, en de mogelijkheden zijn indrukwekkend. De interface is eenvoudig, intuïtief en helder, en het is een plezier om zo’n nieuwe wereld te leren kennen. Er zullen nog wel beperkingen zijn ten opzichte van de tools die professionele webdesigners gebruiken, maar daartegenover staat dan weer de zeer grote vrijheid die ik heb om elke verandering in mijn idee meteen zelf vorm te geven in de structuur van de site. En aangezien mijn projecten zeker nog zullen evolueren in vorm en intentie, is dat een heel fijn gevoel, een beetje zoals de absolute vrijheid die een schilder heeft op zijn doek of papier.

Het wordt het platform voor mijn blog, maar ook voor de andere projecten waarvan de voorbereidingen deze herfst zullen starten.

Eén van die projecten wordt een reisproject:

Ik wil vier lange reizen plannen doorheen Europa (één in elke windrichting) om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te helpen in beeld brengen.

Oo die reizen wil ik gebruik maken van fotografie, een blog en essays om een reisverslag te creëren dat een levendig en toegankelijk beeld schetst van de situatie in Europa.

Ik wil niet alleen de schade aan onze habitat en aan onszelf in beeld helpen brengen, de verwoestingen en de ellende; maar ook de positieve evoluties en initiatieven die overal reeds ontstaan.

Ik wil niet alleen plaatsen in beeld brengen maar ook mensen: degenen die nu al lijden onder de crisis, maar ook degenen die nu al werken aan een andere manier van leven en denken. Degenen die ijveren voor het behoud van wat er ons nog rest aan biodiversiteit en natuur, en degenen die vooruitkijken naar hoe we onze leefwereld kunnen herstellen. Degenen die oude kennis terug tot leven brengen, en degenen die al ver-beelden wat er komt.

Vanzelfsprekend wil ik die reizen zo klimaatvriendelijk doen als ik kan, en daartoe bekijk ik ook verschillende mogelijkheden.

In de blog zal ik ook verslag uitbrengen van de voorbereidingen voor deze reizen, en ideeën en projecten van anderen helpen verspreiden. Er zijn al heel wat denkers, wetenschappers, activisten en zieners die nieuwe wegen en mogelijkheden uitstippelen, maar hun werk haalt maar zelden de mainstream media.

Meer nieuws bij de lancering van mijn website, als alles goed gaat in de loop van de herfst.Comments


bottom of page